Jeg er Kandidat i psykologi, autoriseret af Psykolognævnet, samt medlem af Dansk Psykologforening og SAKT. Jeg har været selvstændig siden 2004. Inden da har jeg været voksenunderviser og meget andet.

Gennem de sidste mange år har jeg opbygget stor erfaring med behandling af en række forskellige lidelser. Jeg anvender for det meste Kognitivterapi, Mindfulness baseret kognitiv terapi (MBCT) og Mindfulness baseret stress reduktion (MBSR) samt Acceptance and Commitment Therapy (ACT), samt Natur Terapi, hvor naturen er assistent i terapien. Andre metoder inddrages efter skøn.

På det seneste har jeg arbejdet meget med traumebehandling, hvor især RITS metoden bliver anvendt, både på individniveau og gruppeniveau (debriefing – defusing), samt gruppeintervention. Herudover laver jeg holdforløb i MBCT og MBSR, samt mindfulness retreat´s, som hovedsagelig er naturbaseret og som hovedregel foregår på Tolne NaturRetreat. Natur terapi indgår hyppigt i min behandling.

Jeg er meget optaget af, hvordan vi mennesker reagerer, når vi møder livets barske sider. Hvordan overlever vi psykologisk set, og hvad er det, som gør, at nogen – ansatte som ledere – formår at vende modgang til en styrke? Hvordan forebygger man, at de, som i deres professionelle liv regelmæssigt konfronteres med trusler eller traumer ikke selv tager mental skadet af arbejdet? Det gælder en række forskellige fagfolk, lige fra soldater til frontpersonale i forskellige firmaer/organisationer og institutioner. Mit fokus er på det der virker her og nu, og jeg er meget opmærksom på, hvad den enkelte eller institutionen/organisationen selv kan gøre for at tackle situationen. Der er en tendens til, at vi skal bruge psykologer til alting, så det er vigtigt for mig, at man klare så meget som muligt selv, således troen på egne evner bevares.

CVR. Nr: 31121248

Godkendt af SAKT

Ydernummer: 795380