På bestyrelsesseminar august 2007 havde jeg inviteret Ole Lund Sørensen til at holde et oplæg under overskriften ”Fastholdelse/frafald”. Det lykkedes virkelig for Ole Lund Sørensen at nuancere problemstillingen og at skabe forståelse for, at fastholdelsesopgaven kræver en indsats på skolerne, som rækker ud over, hvad vi tidligere har gjort. Ole Lund Sørensen levede til fulde op til mit ønske om via provokationer og eksempler at engagere bestyrelsen, så den efterfølgende kan indgå som sparringspartner for skolens ledelse i arbejdet med at udarbejde en handlingsplan for øger fastholdelse.