Har været så heldig at deltage i Mbsr/Mbct på Tolnenaturreservat.Det er en fantastisk oplevelse, det at komme ud i naturen, og opleve den ro, gør med det samme en kæmpe forskel. Den ro og det nærvær som jeg oplever i naturen, er så givtig, at forløbet for mit vedkommende får så kæmpe stor en forskel, ift. at være i et lokale. Naturen i Tolne findes ikke meget bedre, det er et fantastisk sted, som alle burde have lov at opleve, og med de omgivelser som er lavet derude, kan jeg kun give stedet og kurset de aller allerbedste anbefalinger. 

Anonym

Kursus i Mindfulness har tilvejebragt en viden og en værktøjskasse der helt konkret kan hjælpe mig i såvel private som arbejdsmæssige sammenhænge. Hvorfor ? Fordi teorien giver mening og teknikken giver resultater. Alene vejrtrækningsfokuseringen får mig til at ”stoppe lidt op”, tænke over hvilke situationer og mennesker der giver mig hhv. dræner mig for energi. Ole er en inspirerende underviser og coach – der lader dig beslutte i hvor stort omfang du ønsker at involvere øvrige kursister i dit liv og dine erfaringer .

Anonym

I mit arbejde med rapporten ’De måske egnede på erhvervsuddannelserne – om frafald og fastholdelse af udsatte elever” havde jeg fornøjelsen af at arbejde sammen med psykolog Ole Lund Sørensen. Ole var en god sparringspartner, der i kraft at sit indgående kendskab og store engagement i de unge, kunne bidrage med de dybere årsager til de unges reaktioner. Jeg oplevede hans konkret og handlingsorienterede tilgang til de unge, som værende både befriende og inspirerende. Særligt i forhold til de vanskeligste unge har Ole en lydhørhed og forståelse, som er sjælden, og helt afgørende for at nå ind til disse unge. Jeg håber at komme til at arbejde sammen med Ole igen engang ud i fremtiden.

Pia OlsenForskningsassistent ved Center for Ungdomsforskning

Cefu har af flere omgange haft et samarbejde med Ole Lund Sørensen. Samarbejdet har blandet igangsat et nu afsluttet forskningsprojekt “De måske egnede” i erhvervsuddannelserne, I andre sammenhænge har der været tale om foredrag, paneldebatter etc. der har været til gensidig inspiration.

Ole er en inspirerende og vidende samarbejdspartner, som også evner at formidle sin viden til et bredt publikum. Han har en stor viden og indsigt i unges forhold og situation og formår at koble den viden til konkrete handlingsanvisninger. Her fra Cefu ønskes Ole Lund Sørensen held og lykke med sin nye praksis.

Noemi Katznelson

Vi har i Efterskoleforeningen anvendt Ole Lund Sørensen som oplægsholder på vores kursus om arbejdet med tosprogede elever. Ole talte under overskriften ‘Fastholdelse af drenge’ og dermed generelt om, hvordan vi fastholder drengene i efterskolerne – uanset etnisk baggrund. Ole gjorde det utroligt godt og har givet et væsentligt bidrag til og indsigt i, hvordan vi kan kvalificere vores fastholdelse af drengeelever på efterskolerne i Danmark. Som oplægsholder demonstrerer han overblik, stor psykologisk indsigt og erfaring og fremfor alt nærvær overfor de tilstedeværende. Jeg kan varmt anbefale Ole Lund Sørensen som oplægsholder.

Maren Ottar Alstruppædagogisk konsulent, Efterskoleforeningen

På bestyrelsesseminar august 2007 havde jeg inviteret Ole Lund Sørensen til at holde et oplæg under overskriften ”Fastholdelse/frafald”. Det lykkedes virkelig for Ole Lund Sørensen at nuancere problemstillingen og at skabe forståelse for, at fastholdelsesopgaven kræver en indsats på skolerne, som rækker ud over, hvad vi tidligere har gjort. Ole Lund Sørensen levede til fulde op til mit ønske om via provokationer og eksempler at engagere bestyrelsen, så den efterfølgende kan indgå som sparringspartner for skolens ledelse i arbejdet med at udarbejde en handlingsplan for øger fastholdelse.

Jesper Dahlmandirektør, Grindsted Erhvervsskole