psykolog_ole_lund_sørensen

Ole Lund Sørensen

Jeg er Kandidat i psykologi, autoriseret af Psykolognævnet, samt medlem af Dansk Psykologforening og SAKT. Jeg har været selvstændig siden 2004. Inden da har jeg været voksenunderviser og meget andet.

Gennem de sidste mange år har jeg opbygget stor erfaring med behandling af en række forskellige lidelser. Jeg anvender for det meste Kognitivterapi, Mindfulness baseret kognitiv terapi (MBCT) og Mindfulness baseret stress reduktion (MBSR) samt Acceptance and Commitment Therapy (ACT), samt Natur Terapi, hvor naturen er assistent i terapien. Andre metoder inddrages efter skøn.

På det seneste har jeg arbejdet meget med traumebehandling, hvor især RITS metoden bliver anvendt, både på individniveau og gruppeniveau (debriefing – defusing), samt gruppeintervention. Herudover laver jeg holdforløb i MBCT og MBSR, samt mindfulness retreat´s, som hovedsagelig er naturbaseret og som hovedregel foregår på Tolne NaturRetreat. Natur terapi indgår hyppigt i min behandling.

Jeg er meget optaget af, hvordan vi mennesker reagerer, når vi møder livets barske sider? Hvordan overlever vi psykologisk set, og hvad er det, som gør, at nogen – ansatte som ledere – formår at vende modgang til en styrke? Hvordan forebygger man, at de, som i deres professionelle liv regelmæssigt konfronteres med trusler eller traumer ikke selv tager mental skadet af arbejdet? Det gælder en række forskellige fagfolk, lige fra soldater til frontpersonale i forskellige firmaer/organisationer og institutioner. Mit fokus er på det der virker her og nu, og jeg er meget opmærksom på, hvad den enkelte eller institutionen/organisationen selv kan gøre for at tackle situationen. Der er en tendens til, at vi skal bruge psykologer til alting, så det er vigtigt for mig, at man klare så meget som muligt selv, således troen på egne evner bevares.

CVR. Nr: 31121248

Godkendt af SAKT

Ydernummer:

795380

Tlf: 29905866

Mail:

Ole@kognitivhuset.dk

Monika K. Bæhr

Jeg er født og opvokset i Polen, kom til Danmark i 2002. Rejsen gennem det danske uddannelsessystem begyndte på Sprogskolen i København, og gik igennem VUC, HF, for at ende på Aalborg universitet, hvor jeg i 2010 kunne kalde mig Bachelor i Psykologi og to år efter Kandidat i Psykologi.

Siden afslutning af min uddannelse har jeg erhvervsmæssigt været tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Mine arbejdsopgaver har været meget varierende og jeg har lært at arbejde i en travl hverdag, hvor kalendergymnastik har været en nødvendighed. Mit arbejde har bestået af rådgivning og vejledning af pædagoger, lærere, forældre. Derudover har jeg en bred erfaring med udredning og testning. Jeg har arbejdet med børn og unge fra 0 til 25 år, og har derigennem erhvervet mig viden omkring forskellige dimensioner af børn og unges udvikling, og kendskab til problemstillinger knyttet til det.

I forhold til behandlingsopgaver, har jeg været tilknyttet et ungdomsuddannelsessted, hvor jeg har været ansvarlig for tilrettelæggelse af kortere samtaleforløb med unge. Følgende problemstillinger har været berørt i forbindelse med disse forløb: angst, depression, stress, identitet, selvværd, selvtillid, selvmord, parforholdsproblemstillinger. Endvidere har jeg været terapeut på Cool Kids forløb, som er et angstbehandlingsprogram for børn. Programmet baserer på kognitiv adfærdsterapi og omhandler gruppeterapi med børn og rådgivning og vejledning til forældrene.

Som person er jeg målrettet, kreativ og systematisk. Jeg kan godt lide udfordringer og tackler dem helhjertet. Jeg er glad for samarbejde og sparring med andre, da jeg opfatter samarbejdet som en mulighed for erfaringsudveksling og udvidelse af hinandens faglige og personlige kompetencer.

Kontakt Monika på mail:

mb33193@gmail.com