Har du behov for en psykolog? – her er du i trygge hænder!


Der kan være mange grunde til at søge hjælp. Vores liv udvikler sig ikke altid i den retning vi ønsker og kriser eller konflikter kan skabe behov for en revurdering af opfattelser, der er grundlagt tidligere i livet.
Der kan opstå problemer, som kan være svære at håndtere. Den hjælp man normalt får af familie og venner er ikke altid tilstrækkelig til, at hjælpe én igennem den vanskelige situation man pludselig befinder sig i.
Mange mennesker vælger i sådan en situation at gå til psykolog. Fordelen ved at gå til psykolog er, at man taler med en person, som kan forholde sig objektivt til problemstillingerne og, som har ekspertise samt  erfaring i, at håndtere de psykologiske problemer man kan have. Det kan være svært for den enkelte person at få øje på, hvor man skal tage fat og i de situationer kan psykologen være behjælpelig.

Kontakt psykolog Ole Lund Sørensen for at booke en tid

Psykologen er med til at afdække og sætte nye perspektiver på problemet, således at den enkelte person har mulighed for at forstå problemet og dermed egne reaktioner. Det skaber mulighed for at træffe nye valg samt, at forholde sig til et anderledes ansvar. Måske du allerede har en idé om, hvilke problemer du har? Her kan du få hjælp og behandling af bl.a.
•       depression
•       angst
•       lavt selvværd
•       stress
•       udbrændthed
•       vanskeligheder i parforholdet
•       arbejdsrelaterede problemstillinger
•       livskriser
•       chok og traumer
•       tab og sorg

Behandling hvis du
•       har det skidt og ikke fungerer som du plejer
•       ofte havner i samme problemstillinger
•       ikke kan komme videre og forbi tidligere problemer, vanskelige situationer, voldsomme hændelser og/eller hårde opvækstvilkår
•       står midt i en vanskelig situation pga. f.eks. vanskeligheder i parforholdet, skilsmisse, sygdom eller arbejdsmæssige problemer.
•       har været udsat for en voldsom hændelse på arbejdet eller privat
•       har svært ved at falde i søvn, sove igennem eller vågner tidligt om morgenen
•       lider af hjertebanken, svimmelhed eller lignende
•       let bliver irritabel og opfarende
•       oplever en indre uro
•       har svært ved at huske
•       har besvær med at koncentrere dig
•       let bliver træt
•       følelsesmæssigt er udmattet
•       er ked af det hele tiden
•       græder lettere/hyppigere end før
•       er bange en stor del af tiden?
•       er bange for at fejle noget alvorligt
•       får panikangst anfald
•       der noget speciel du er meget bange for
•       undgår specielle situationer
•       ønsker personlig udvikling
•       ønsker at aflægge dårlige vaner

Book en tid