Kognitivhuet tilbyder kognitiv terapi samt ACT

Hvad er kognitiv terapi?
Kognitiv terapi er en terapiform som fokuserer på, hvad klienten tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Metoden har specielt været brugt mod depression og angst, men kan også bruges til de fleste psykiske problemer som egner sig til samtalebehandling.
Mennesker som bliver deprimerede, har f.eks. en tendens til at tænke negativt om sig selv. De føler de ikke kan slå til og måske at de er moralsk forkastelige, og glemmer let de positive sider der trods alt er. De føler ofte også at andre ser ned på dem og undgår dem. Mennesker som har angst, har også mange tanker om sig selv som forstærker angsten. De undgår bestemte situationer, fordi de tænker at de sikker får angst og heraf følger at de også føler, at de ikke mestre ret mange situationer særligt godt.
Ofte tager klienten og jeg udgangspunkt i at udforske, hvilke tanker eller forestillingsbilleder som udløser de negative reaktioner. Der lægges vægt på at finde andre tanker og billeder, som kan erstatte dem som udløser de negative følelser eller uhensigtsmæssige adfærd. Sammen tager vi udgangspunkt i de positive sider/færdigheder klienten har, som ofte er blevet væk i alt det negative.
Det er vigtigt, at klienten derefter afprøver nye måder at tænke på i dagligdags situationer. Derefter drøfter klienten og jeg de nye erfaringer. Ofte kombineres hjælp til at tænke anderledes med hjælp til, at handle anderledes. På den måde oplever klienten at kunne mestre vanskelige situationer og dermed få højere tanker om sig selv. De negative tanker klienten har om sig selv har rod i tidligere oplevelser og erfaringer, baseret i arv og miljø. Så kognitiv terapi fokusere på sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd samt fysiske symptomer.
ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

Hvad er ACT?
ACT er en ny variant af kognitiv adfærdsterapi.
Det engelske ord ACT betyder handling eller at gøre noget. I den almindelige kognitiv adfærdsterapi kan der godt være en tendens til, at fejlfinde. Dvs. der er risiko for, at klienten kan få en opfattelse af at være forkert, tænke forkert og handle forkert.
Den opmærksomme psykolog eller terapeut forsøger selvfølgelig, at neutralisere den fornemmelse.
ACT – terapi har et andet sigte nemlig, at udvikle psykologisk fleksibilitet bl.a. via en værdibaseret livsretning.
For at udvikle psykologisk fleksibilitet arbejdes der med følgende punkter:

1       Kontakt til nuet. Fleksibel opmærksomhed. Dvs. evner, at være tilstede i øjeblikket og dermed distancere sig fra tanker om fortid og fremtid.
2       Accept. Åbne vores sind, vores historie og vores mentale fænomener – fremfor undgåelse og undgåelse af ubehag.
3       Accept har intet med opgivelse eller resignation at gøre. Accept er det modsatte af undgåelse men at turde se det der allerede er der.
4       Defusion. At distancere fra mentale fænomener på iagttagende vis. Jeg er ikke mine tanker, jeg er ikke mine følelser eller jeg er ikke mine problemer etc. Jeg er mere en summen af ovenstående. Jeg HAR nogle tanker eller jeg HAR nogle problemer etc.
5       Værdier. Et værdibaseret liv, et værdibaseret samarbejde og værdibaserede problemløsningsstrategier. At handle ud fra vores værdier frem for frygt, undgåelse og forhistorie der kan være hæmmende for kreativitet og handlekraft. Værdier kan betragtes som et fyrtårn vi kan navigere efter. Fokus på det der er vigtig for os. Eksempelvis at være en god ven/kollega. At insistere på at være en god far etc.
6       Engagerede handlinger. De handlinger eller skridt vi tager hverdag i forhold til vores værdier.
7       Selvet som kontekst. At kunne se sig selv i samspil med andre samt, at kunne se sig selv i et metakognitivt perspektiv

Kontakt psykolog Ole Lund Sørensen for at booke en tid