8 sessioners naturbaseret mindfulness med indbygget naturterapi

Ved at kombinere det veldokumenterede 8 sessioners mindfulness-program med naturterapi, opnås optimal restitution. Træningen øger nærværet samt træner sindet til mere hensigtsmæssige valg, når vi atter indgår i samfundets dynamikker. Programmet indeholder flg. moduler:

  • Adgang til den emotionelle hjerne via kroppen
  • Åndedrættet
  • At leve i hovedet, saml sindet
  • At opdage modstand
  • At tillade det der er
  • Tanker er hypoteser og ikke facts
  • Omsorg for andre og sig selv
  • Hold fast i det lærte

Modulerne foregår udendørs, hvis vejr og vind tillader det.

Læs mere om hvad mindfulness og naturterapi er, og hvad kurset på Tolne NaturRetreat indeholder her.

Pris

Programmet koster 3500 kr.

Der må påregnes noget hjemmetræning mellem modulerne.

Næste hold opslås snart..

Tilmelding på ole@mindfulness-retreat.dk