Mange af os kan ikke længere holde til den livsstil, vi lever. Der er sket et skred i den måde vi forholder os til vores job, os selv og andre, hvor vi udsætter os selv for et krydspres, idet vi gerne vil leve op til egne og omverdenens forventninger.   

Mere og mere forskning dokumenterer nu, at naturen har en healende effekt på mange lidelser. Vi ved det godt med os selv, for vi søger ud i naturen når vi ikke kan overskue tilværelsen længere. Her finder vi ro og kan således ”tanke op” til nye udfordringer. Det er dog ikke alle der har adgang til naturen på en hensigtsmæssig måde. Forskningen påpeger at mennesker der har naturen tæt på sit hjem, opsøger den meget hyppigere end hvis naturen eller et grønt område er mere en 1000 m væk. Dvs. at afstand og tid til at komme ud i naturen bliver afgørende, især hvis man er ramt af bl.a. ovenstående lidelser uden energi og overskud til at komme afsted. Det er også vigtigt at områderne har især tre oplevelses kvaliteter, hvis man skal motiveres til at tage af sted gentagende gange: 

–        Man skal føle sig tryg ved stedet
–        Der skal være fredfyldt
–        Der skal være vild natur  

Disse oplevelseskvaliteter gør at man har lyst til at opsøge stedet igen.   På Tolne Naturretreat er disse betingelser opfyldt. I behandling af ovenstående i naturen anvendes en række tilgange hvor elementer fra mindfulness (MBSR og MBCT) samt ACT inddrages.