Mindfulness er opmærksomhed i nuet

Mindfulness er en måde at være opmærksom på. Det er bevidst nærvær i øjeblikket, uden fordomme. Det er at kunne være med det, der er, og rumme verden præcis som den er lige nu. Når man er bevidst nærværende, grubler man ikke over fortiden eller bekymrer sig om fremtiden. Mindfulness er en måde at forholde sig på – både til sig selv og til livet.

Mange oplever at det nogle gange kan være svært at være nærværende og til stede. Ofte bliver vi ’fanget’ af tanker om fortiden, fremtiden eller planlægning. At kunne vælge at være nærværende med det, der er, kan derimod give os en følelse af tilfredshed og glæde ved livet – en oplevelse af indre ro, rummelighed og overskud. I mindfulness træningen skabes der rum til at øge det bevidste nærvær gennem meditation og øvelser, der bl.a. kan øge kropsbevidstheden, koncentrationsevnen, søvnkvalitet og give redskaber til at reducere oplevelsen af negative påvirkninger.

Vær til stede

På kurset tilføres der udover stressreduktion (MBSR) endvidere teknikker fra kognitiv terapi med redskaber og strategier til løsning af hverdagens problemer (MBCT). Endelig arbejder vi med at øge bevidstheden og håndtere tanke-, føle- og handlemønstre, der skaber og vedligeholder ubalance, for herigennem at forebygge, forandre og skabe balance og stabilitet.

Mindfulness kan med fordel trænes i hold, hvor man kan lære af både egne og de øvrige deltageres erfaringer og oplevelser. Mindfulness er ikke terapi, men træning i at være til stede og opmærksom fra øjeblik til øjeblik, og det er ikke en forudsætning at dele sin personlige historie. Meget af træningen vil foregå i naturen.

Når man mediterer i naturen – i græsset, blandt træerne – fastholdes opmærksomheden på lydene og fornemmelsen af, blot at være til stede. Hjernen får en pause for en stund. Den skal ikke identificere noget, beslutte noget, bekymre sig om noget. Den skal blot være og observere hvad der kommer til sanserne. Måske har man mange tanker og oplevelsen af væren, kommer måske kun glimtvis. Men et enkelt glimt, kan give stor glæde og lettelse.

Så hvis du trænger du til ro, til at koble helt af og finde din indre balance, så vælg mindfulness-kurset på Tolne NaturRetreat.
Her får du en række brugbare redskaber til nærvær og indre ro, samt en selvindsigt, som du vil kunne bruge resten af livet.

Find dit næste hold her.

Vil du høre nærmere? Kontakt holdleder og psykolog Ole Lund Sørensen for mere information! Kontaktoplysninger findes under fanen ”Behandlere/Personale“.