Mindfulness er opmærksomhed i nuet

Mindfulness er en måde at være opmærksom på. Det er bevidst nærvær i øjeblikket, uden fordomme. Det er at kunne være med det, der er, og rumme verden præcis som den er lige nu. Når man er bevidst nærværende, grubler man ikke over fortiden eller bekymrer sig om fremtiden. Mindfulness er en måde at forholde sig på – både til sig selv og til livet.

Mange oplever at det nogle gange kan være svært at være nærværende og til stede. Ofte bliver vi ’fanget’ af tanker om fortiden, fremtiden eller planlægning. At kunne vælge at være nærværende med det, der er, kan derimod give os en følelse af tilfredshed og glæde ved livet – en oplevelse af indre ro, rummelighed og overskud. I mindfulness træningen skabes der rum til at øge det bevidste nærvær gennem meditation og øvelser, der bl.a. kan øge kropsbevidstheden, koncentrationsevnen, søvnkvalitet og give redskaber til at reducere oplevelsen af negative påvirkninger.

Vær til stede

På kurset tilføres der udover stressreduktion (MBSR) endvidere teknikker fra kognitiv terapi med redskaber og strategier til løsning af hverdagens problemer (MBCT). Endelig arbejder vi med at øge bevidstheden og håndtere tanke-, føle- og handlemønstre, der skaber og vedligeholder ubalance, for herigennem at forebygge, forandre og skabe balance og stabilitet.

Mindfulness kan med fordel trænes i hold, hvor man kan lære af både egne og de øvrige deltageres erfaringer og oplevelser. Mindfulness er ikke terapi, men træning i at være til stede og opmærksom fra øjeblik til øjeblik, og det er ikke en forudsætning at dele sin personlige historie. Meget af træningen vil foregå i naturen.

Når man mediterer i naturen – i græsset, blandt træerne – fastholdes opmærksomheden på lydene og fornemmelsen af, blot at være til stede. Hjernen får en pause for en stund. Den skal ikke identificere noget, beslutte noget, bekymre sig om noget. Den skal blot være og observere hvad der kommer til sanserne. Måske har man mange tanker og oplevelsen af væren, kommer måske kun glimtvis. Men et enkelt glimt, kan give stor glæde og lettelse.

Så hvis du trænger du til ro, til at koble helt af og finde din indre balance, så vælg mindfulness-kurset på Tolne NaturRetreat.
Her får du en række brugbare redskaber til nærvær og indre ro, samt en selvindsigt, som du vil kunne bruge resten af livet.

Naturterapi

Vi opholder os for lidt i naturen

Mange af de lidelser, vi moderne mennesker kæmper med, f.eks. angst, depression og stress, kan sættes i direkte eller indirekte forbindelse med vores manglende kontakt til naturen.

Vi spiser ikke længere naturlige fødevarer, vi får for lidt frisk luft og vi opholder os for lidt i rolige, grønne og naturlige omgivelser. Dette medfører, at vi overvejende bruger den målrettede opmærksomhed, idet vi netop opholder os i unaturlige miljøer, hvor vores underbevidsthed (hypothalamus) bombarderes med omkring 11 millioner informationsstykker pr. sek. Der foregår et kæmpe sorteringsarbejde, hvor kun 10-20 informationsstykker pr sek. når videre til frontallapperne i hjernen til bearbejdning. 

Psykiske lidelser kan behandles med naturterapi

Med naturterapi, kan symptomer på netop angst, stress, depression, men i høj grad også posttraumatisk stress, mindskes. Mange af vores hjemvendte krigsveteraner lider af PTSD og forskning viser, at ophold i naturen forbedrer deres tilstand når deres nervesystem beroliges, gennem de positive impulser naturen kan give. Især hvis terapien også arbejder hen mod at inddrage de sanselige, berørende og hengivende tilgange. Herved bliver det muligt at give slip på anvendelsen af den målrettede opmærksomhed og i stedet anvende den spontane opmærksomhed, hvor vi scanner omgivelserne og herved undgår vi at analysere talrige informationsstykker der ellers vil blive bearbejdet i hypothalamus. 

Ecotherapy, eller på godt jysk: Naturterapi, er i en rivende udvikling her i Danmark. Flere og flere interesserer sig for denne terapiform, idet et ophold i naturen allerede i sig selv indeholder mange healende elementer. Vi er tilstede på en anden måde end i terapilokalet, hvor forsvarsmekanismer og angst mv. kan forhindre klienten i at åbne sig for det væsentlige.

Mennesket er en del af naturen

Naturterapi er en holistisk tilgang, hvor mange terapiformer kommer i spil. Mennesket betragtes som en del af en større helhed, nemlig en del af naturen og universet. Således kan mennesket ikke reduceres til, blot at være et menneske der er adskilt fra naturen, men et menneske der er en del af naturen. Denne forbundethed anvendes i terapeutisk øjemed til at fremme psykisk sundhed.

Ved naturterapi, lader man naturen assistere processen i hvilket som helst emne, som klienten ønsker at arbejde med. Processen kan gå fra det mere samtalebaserede niveau, til også at arbejde på det kropslige og følelsesmæssige plan. Altså kan naturens repræsentation af symboler og sansestimuli medvirke til at klientens parasympatiske nervesystem aktiveres og at klienten åbner op for det ubevidste sind.

Dette medfører at klienten, ved at lade naturen og dens cyklus, afspejle sig i hans/hendes indre liv, når dybere ind i terapien og møder sit følelsesliv ud fra et ressourceorienteret udgangspunkt. Et negativt selvbillede kan dermed tilgås ud fra et mere kærligt perspektiv og man kan få øjnene op for ressourcer, man ikke vidste man havde.

De fire møder

Mødet med naturen kan ske på fire forskellige måder, der enkeltvis eller supplerende kan berige vores naturoplevelse.

Overblik over de fire tilgange til naturen:

  • Den rationelle tilgang til naturen definerer og rubricerer naturen ud fra viden, logik og refleksion. Vi retter opmærksomheden ned i den fysiske virkelighed.
  • Den sanselige tilgang til naturen åbner os for naturens skønhed, vitalitet og puls. Vi retter opmærksomheden ud i naturens vibrerende liv.
  • Den berørende tilgang til naturen sætter os i kontakt med følelser, associationer og fantasier. Vi retter opmærksomheden ind i sindet.
  • Den hengivende tilgang til naturen bringer os ind i ren væren ved at stilne vores tanker og følelser. Vi retter åbent opmærksomheden op i ånden eller altet.

Kilde: ”NATURTERAPI, oplev naturen – styrk livet”. Lasse Thomas Edlev. Gyldendal 2019

Vil du høre nærmere? Kontakt holdleder og psykolog Ole Lund Sørensen for mere information! Kontaktoplysninger findes under fanen ”Behandlere/Personale“.