Naturen skaber ro

Vi opholder os for lidt i naturen

Mange af de lidelser, vi moderne mennesker kæmper med, f.eks. angst, depression og stress, kan sættes i direkte eller indirekte forbindelse med vores manglende kontakt til naturen.

Vi spiser ikke længere naturlige fødevarer, vi får for lidt frisk luft og vi opholder os for lidt i rolige, grønne og naturlige omgivelser. Dette medfører, at vi overvejende bruger den målrettede opmærksomhed, idet vi netop opholder os i unaturlige miljøer, hvor vores underbevidsthed (hypothalamus) bombarderes med omkring 11 millioner informationsstykker pr. sek. Der foregår et kæmpe sorteringsarbejde, hvor kun 10-20 informationsstykker pr sek. når videre til frontallapperne i hjernen til bearbejdning. 

Psykiske lidelser kan behandles med naturterapi

Med naturterapi, kan symptomer på netop angst, stress, depression, men i høj grad også posttraumatisk stress, mindskes. Mange af vores hjemvendte krigsveteraner lider af PTSD og forskning viser, at ophold i naturen forbedrer deres tilstand når deres nervesystem beroliges, gennem de positive impulser naturen kan give. Især hvis terapien også arbejder hen mod at inddrage de sanselige, berørende og hengivende tilgange. Herved bliver det muligt at give slip på anvendelsen af den målrettede opmærksomhed og i stedet anvende den spontane opmærksomhed, hvor vi scanner omgivelserne og herved undgår vi at analysere talrige informationsstykker der ellers vil blive bearbejdet i hypothalamus. 

Ecotherapy, eller på godt jysk: Naturterapi, er i en rivende udvikling her i Danmark. Flere og flere interesserer sig for denne terapiform, idet et ophold i naturen allerede i sig selv indeholder mange healende elementer. Vi er tilstede på en anden måde end i terapilokalet, hvor forsvarsmekanismer og angst mv. kan forhindre klienten i at åbne sig for det væsentlige.

Mennesket er en del af naturen

Naturterapi er en holistisk tilgang, hvor mange terapiformer kommer i spil. Mennesket betragtes som en del af en større helhed, nemlig en del af naturen og universet. Således kan mennesket ikke reduceres til, blot at være et menneske der er adskilt fra naturen, men et menneske der er en del af naturen. Denne forbundethed anvendes i terapeutisk øjemed til at fremme psykisk sundhed.

Ved naturterapi, lader man naturen assistere processen i hvilket som helst emne, som klienten ønsker at arbejde med. Processen kan gå fra det mere samtalebaserede niveau, til også at arbejde på det kropslige og følelsesmæssige plan. Altså kan naturens repræsentation af symboler og sansestimuli medvirke til at klientens parasympatiske nervesystem aktiveres og at klienten åbner op for det ubevidste sind.

Dette medfører at klienten, ved at lade naturen og dens cyklus, afspejle sig i hans/hendes indre liv, når dybere ind i terapien og møder sit følelsesliv ud fra et ressourceorienteret udgangspunkt. Et negativt selvbillede kan dermed tilgås ud fra et mere kærligt perspektiv og man kan få øjnene op for ressourcer, man ikke vidste man havde.

De fire møder

Mødet med naturen kan ske på fire forskellige måder, der enkeltvis eller supplerende kan berige vores naturoplevelse.

Overblik over de fire tilgange til naturen:

  • Den rationelle tilgang til naturen definerer og rubricerer naturen ud fra viden, logik og refleksion. Vi retter opmærksomheden ned i den fysiske virkelighed.
  • Den sanselige tilgang til naturen åbner os for naturens skønhed, vitalitet og puls. Vi retter opmærksomheden ud i naturens vibrerende liv.
  • Den berørende tilgang til naturen sætter os i kontakt med følelser, associationer og fantasier. Vi retter opmærksomheden ind i sindet.
  • Den hengivende tilgang til naturen bringer os ind i ren væren ved at stilne vores tanker og følelser. Vi retter åbent opmærksomheden op i ånden eller altet.

Kilde: ”NATURTERAPI, oplev naturen – styrk livet”. Lasse Thomas Edlev. Gyldendal 2019

Anettes fine mandala på Tolne NaturRetreat